Nauczyciele przedmiotów

Przedmiot Nauczyciele
Oddział przedszkolny Agnieszka Pawluczenia
Patrycja Wojtach
Aneta Andrejuk
Małgorzata Kurianowicz
Edukacja wczesnoszkolna Monika Szwinkowska
Martyna Falkowska
Katarzyna Sołowiej
Anna Radziszewska
Justyna Siemieniuk
Paulina Hryniewicz
Marzena Gryciuk
Małgorzata Radulska
Mariola Horoszko
Monika Ambrożej
Alicja Suchowierska
Patrycja Ostrowska
Julitta Nieścieruk
Julita Kamińska
Język polski Joanna Błaszko
Beata Borys
Elżbieta Chmielewska – Ryś
Hubert Duchnowski
Urszula Kitlasz
Elżbieta Zgiet
Język angielski Katarzyna Krakówko
Wioleta Leśniewska
Barbara Skowrońska
Edyta Skowrońska – Giziewicz
Monika Szwinkowska
Język niemiecki Marzena Ułanowska
Język rosyjski Paulina Olempiejuk
Matematyka Katarzyna Artemiuk
Krystyna Dunda
Marta Sikorska
Piotr Sulima
Historia Grzegorz Drzymkowski
Urszula Kitlasz
Wiedza o społeczeństwie Beata Borys
Grzegorz Drzymkowski
Geografia Tomasz Kowalczuk
Biologia Aneta Wysocka
Przyroda Aneta Wysocka
Wychowanie do życia w rodzinie Agnieszka Haponik
Chemia Dariusz Szehidewicz
Fizyka Paweł Brzosko
Muzyka Grażyna Siwerska-Mandziuk
Plastyka Joanna Szymborska
Technika Urszula Kitlasz
Informatyka Dariusz Szehidewicz
Paweł Brzosko
Piotr Sulima
Edukacja dla bezpieczeństwa Paweł Brzosko
Wychowanie fizyczne Krystyna Nowińska
Weronika Rybnik
Kamil Surowiec
Krzysztof Popowski
Paweł Skowroński
Zajęcia sportowe – kajaki/tenis Karol Kunicki
Radosław Połubiński
Sandra Skowrońska
Paweł Skowroński
Kamil Surowiec
Religia Dorota Orłowska
Teresa Kluczuk
ks. Marcin Czapski
ks. Piotr Puchalski
ks. Piotr Fiedoruk
Świetlica Elżbieta Druć
Sylwia Kochanowska
Małgorzata Sojko
Weronika Rybnik
Paulina Olempiejuk
Joanna Szymborska
Marzena Ułanowska
Biblioteka szkolna Joanna Błaszko
Joanna Mańkowska
Doradztwo zawodowe Elżbieta Kowalewska
Pedagog Elżbieta Kowalewska
Marzena Woronko
Pedagog specjalny Marzena Woronko
Psycholog Zofia Adamowicz
Logopeda Elżbieta Kowalewska
Zajęcia rewalidacyjne Krystyna Dunda
Julitta Nieścieruk
Marzena Gryciuk
Paulina Hryniewicz
Marzena Woronko
Nauczyciele współorganizujący kształcenie Marzena Woronko
Julitta Nieścieruk
Paulina Hryniewicz
Julita Kamińska
Mateusz Kondraciuk

 

 

 

Powrót na początek strony