Historia szkoły

Działalność szkoły w Dojlidach Górnych sięga czasów przedwojennych, gdyż już w 1914 r. na miejscu dzisiejszej szkoły przestała istnieć cesarska szkoła przy cerkwi. W czasach I Wojny Światowej, szkoły publicznej (zbiorczej) nie było, nauka odbywała się indywidualnie. Od jej zakończenia do roku 1962 (z przerwą na tajne nauczanie podczas II Wojny Światowej) szkoła w Dojlidach Górnych mieściła się w budynkach prywatnych, co było bardzo uciążliwe dla uczniów i nauczycieli. Z czasem, lokale wynajmowane dla szkolny użytek, stały się za ciasne z powodu powiększającej się liczby uczniów i nauczycieli.

To wielkie nieudogodnienie było powodem, iż 12.X. 1958 r. na zebraniu tzw. Gromadzkiej Rady Narodowej Dojlid Górnych wybrano Komitet Budowy Szkoły oraz wyrażono zgodę na sprzedanie placu będącego własnością wsi. W skład Komitetu weszli: Stanisław Rybołowicz, Stanisław Dąbrowski, Karol Szóstko, Kazimierz Korolczuk i Czesław Domanowski. Ogromną rolę w rozpoczęciu budowy szkoły miał przewodniczący Gromadziej Rady- Eliasz Klibisz, mieszkaniec Olmont. Pieniądze ze sprzedaży placu przeznaczono na kupno cegieł i materiałów pod budowę szkoły. Wszystkie podliczone prace i materiały zgromadzone przez mieszkańców wyniosły 200 tysięcy wkładu. Wydział Oświaty w Białymstoku przyjął wkład, uznał za wystarczający i na 1960 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy.

Dnia 19.VII. 1961 został wmurowany kamień węgielny. Dopóki budowa trwała, uczniowie nadal uczęszczali na lekcje do trzech budynków prywatnych. Pomimo niesprzyjających, trudnych warunków lokalowych placówka działała prężnie, powiększające się grono nauczycieli organizowało wiele ciekawych wycieczek m.in. do Tykocina, Białowieży, Warszawy. Ku uciesze dojlidzkiej społeczności dnia 23.IX. 1962 r. do użytku oddany został nowy budynek szkoły. W roku 1963/64 przy szkole zorganizowano oddział przedszkolny, natomiast rok szkolny 1964/65 zaowocował w powstanie dwóch boisk i bieżni.

W 1999 w ramach reformy oświaty do życia powołano gimnazja. Od tego czasu w naszym budynku szkolnym funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Taka sytuacja trwała do 2001 roku, kiedy do użytku oddano nawą szkołę podstawową. Stary budynek pozostał siedzibą gimnazjum.

Bardzo ważną datą dla całej społeczności Dojlid Górnych, jak również dla naszej szkoły był 01.01.2006 r. Tego dnia Dojlidy Górne zostały włączone w granice terytorialne miasta Białegostoku.

Od września 2008 r. Publiczne Gimnazjum Nr 31 wraz z sąsiadującą Szkołą Podstawową Nr 52 utworzyły – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 w Białymstoku. Dyrektorem placówki została pani mgr Anna Rogowska.

Powrót na początek strony