Rada Rodziców

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  • 70 zł – pierwsze dziecko
  • 50 zł – drugie dziecko
  • 30 zł – trzecie dziecko
  • czwarte i kolejne dziecko bez opłat

 

Składka na xero – 30 zł na rodzinę

Wpłat dokonujemy przelewem na konto bankowe RR:

Numer konta: 94 8099 0004 0007 4107 3000 0010

W tytule przelewu: imię nazwisko dziecka, klasa oraz opłata RR/ ksero

Przykład:

Jan Kowalski, kl. 4e RR

Powrót na początek strony