40 Grunwaldzka Białostocka Drużyna Wielopoziomowa

       40 Grunwaldzka Białostocka Drużyna Wielopoziomowa działa od września 2001 roku. Od roku 2005 należy do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Jest inicjatorem i organizatorem lokalnych obchodów świąt państwowych i religijnych oraz imprez sportowo – kulturalnych. Co roku przeprowadzamy Harcerskie Biegi Niepodległościowe, Kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Betlejemskie Światełko Pokoju”, „Dni otwarte ZS Nr 4”. Aktywnie uczestniczymy w Dniach Papieskich i Marszach Żywej Pamięci Sybiru. Swój rok harcerski rozpoczynamy i kończymy wędrówką w nieznane miejsca naszej okolicy celem poznania tego co najbliższe sercu. Praca nasza skupia się na pracy zastępowej i spotkań całą drużyną oraz na specjalnych uroczystościach lub propozycjach wyjazdowych. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Samorządem Lokalnym, Parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnego. Harcerze zorganizowali i uczestniczyli w projektach „ Białostocczyzna- kraina mojego dzieciństwa- dziedzictwo kulturowe w regionie”, „Szlakiem słynnych białostoczanek”, Festiwalu Kultur prezentacja „Podlaski obwarzanek”, „Rok regionów”, ,,Proszą o pamięć… polegli za wolną Polskę'', Koncert Niepodległościowy „Drogi do Wolności” dla społeczności osiedla Dojlidy Górne, „Gry i zabawy naszych dziadków”, „Szum starej fotografii”.


Drużynowym jest druh phm. Dariusz Szehidewicz.

Przyboczną druhna Aleksandra Lubelska oraz druhna Maria Szehidewicz.

 

 Facebook   Zapraszamy na nasz profil na Facebook

Powrót na początek strony