Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 52 w Białymstoku pracuje w oparciu o własny plan pracy, zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Samorządu uczniowskiego.

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole;
  2. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej;
  3. rozwijanie zainteresowań działalnością społeczną;
  4. kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu, gotowości podejmowania obowiązków oraz odpowiedzialności za realizację zaplanowanych zadań.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny w głosowaniu tajnym na Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wybrali:

  • Przewodnicząca: Aleksandra Dąbrowska, kl. 8B;

  • Zastępca: Małgorzata Krawczuk, kl. 8B;

  • Sekretarz: Amelia Sierzputowska, kl 8B.Załącznikami do tej strony są:

  • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023.
  • Regulaminem Samorządu uczniowskiego,
Powrót na początek strony